โปรโมชั่น

Image

ตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหัก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Image

ตรวจ ATK COVID-19 พร้อมใบรับรองแพทย์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Image

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม