สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-363-9222 เบอร์ต่อภายในแผนกบุคคล กด 1513 หรือ 9241

เจ้าหน้าที่การตลาด

Requirements

รับสมัคร เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา : ปวส.ขึ้นไป บริหารธุรกิจ ,นิเทศศาสตร์ การตลาด ,การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ : ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย/หญิง

      - ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Windows ได้ทั้ง Word ,Excel

      - มีมนุษยสัมพันธ์ดี ,บุคลิกภาพดี ,มีความเชื่อมั่นในตนเอง

      - มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ