สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-363-9222 เบอร์ต่อภายในแผนกบุคคล กด 1513 หรือ 9241

เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณภาพ

Requirements

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ศูนย์คุณภาพ  จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรี 
2. ประสบการณ์    :

3. คุณสมบัติอื่นๆ 

         - เพศ หญิง       

        - มีทักษะด้าน Microsoft Office ดีมาก

4. ลักษณะงาน  จัดทำ แจกจ่าย เรียกคืน เอกสารคุณภาพ จัดเก็บข้อมูล ดำเนินการด้านเอกสารในการตรวจติดตาม ISO

 

**  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

เภสัชกร

Requirements

รับสมัคร เภสัชกร  (Full Time ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ

2. ลักษณะงาน      -   รับผิดชอบ ตรวจสอบ จัดยา จ่ายยา  

                               -  รับผิดชอบ จัดเตรียมยาเคมีบำบัด

3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย/หญิง

      - ผ่านการอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมผสมยาเคมีบำบัด

     

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

 

พยาบาลวิชาชีพ ER

Requirements

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ ER  /  IPD จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
2. ประสบการณ์  : พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ได้ดี

3. คุณสมบัติอื่นๆ  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

**  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร (ซ่อมแซมภายใน)

Requirements

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร (ซ่อมแซมภายใน)  จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา :  ม.6 ปวช. ปวส.  สาขาช่าง หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ :   ประสบการณ์ ด้านงานช่างอาคาร หรืองานซ่อมแซมทั่วไป
3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย

      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , บุคลิกภาพดี , สามารถเข้ากะได้

4. ลักษณะงาน  เป็นช่างซ่อมบำรุง ภายในโรงพยาบาล

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล  โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ             

ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์

Requirements

รับสมัคร ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ม.6
2. ประสบการณ์    : ยินดีรับผู้จบใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ได้ดี

3. คุณสมบัติอื่นๆ 

         - เพศชาย

        - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , บุคลิกภาพดี , สามารถเข้ากะได้

 

**  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ