สนใจติดต่อรับสมัครงานได้ที่... แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-363-9222 เบอร์ต่อภายในแผนกบุคคล กด 1513 หรือ 9241

เภสัชกร

Requirements

รับสมัคร เภสัชกร  (Full Time ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์  มีใบประกอบวิชาชีพ

2. ลักษณะงาน      -   รับผิดชอบ ตรวจสอบ จัดยา จ่ายยา  

                               -  รับผิดชอบ จัดเตรียมยาเคมีบำบัด

3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย/หญิง

      - ผ่านการอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมผสมยาเคมีบำบัด

     

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ

 

พยาบาลวิชาชีพ

Requirements

รับสมัคร พยาบาลวิชาชีพ จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
2. ประสบการณ์    : เคยผ่านงาน OPD หรือ ER พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ได้ดี

3. คุณสมบัติอื่นๆ  - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพพยาบาลและการผดุงครรภ์

 

**  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร

Requirements

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ช่างและอาคาร (ซ่อมแซมภายใน)  จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา :  ม.6 ปวช. ปวส.  สาขาช่าง หรือที่เกี่ยวข้อง
2. ประสบการณ์ :   ประสบการณ์ ด้านงานช่างอาคาร หรืองานซ่อมแซมทั่วไป
3. คุณสมบัติอื่นๆ

      - ชาย

      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , บุคลิกภาพดี , สามารถเข้ากะได้

** ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล  โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ

ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์

Requirements

รับสมัคร ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ จำนวน อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. ระดับการศึกษา  : ม.6
2. ประสบการณ์    : ยินดีรับผู้จบใหม่ พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ได้ดี

3. คุณสมบัติอื่นๆ 

         - เพศชาย

        - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี , บุคลิกภาพดี , สามารถเข้ากะได้

 

**  ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่แผนกบุคคล โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ