แพคเกจ

Standard Post with Image

แพ็กเกจ Covid-19 เหมาจ่ายค่ารักษา

Package Covid-19

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

แพ็กเกจตรวจสุขภาพประจำปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ตรวจสุขภาพสำหรับคนประจำเรือ (คร.5)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

แพ็กเกจการฉีดวัคซีนป้องกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์สำหรับปฏิบัติงานในที่อับอากาศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม
Standard Post with Image

ตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2363-9222

อ่านเพิ่มเติม