โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ
เปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ใบรับรองแพทย์สำหรับปฏิบัติงานบนที่สูง
ให้บริการโดยแพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์
-กรุณางดน้ำงดอาหาร อย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง (สามารถรับประทานยาโรคประจำตัวได้)
-หากสายตาสั้น กรุณานำแว่นประจำตัวมาด้วย
-หากมีโรคประจำตัวเช่น ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, หัวใจเต้นผิดปกติ สามารถปรึกษาที่แผนก OPD ก่อนตรวจสุขภาพได้ค่ะ
รอรับผลตรวจพร้อมใบรับรองแพทย์กลับได้เลยค่ะ
เปิดให้บริการทุกวันโดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้า 08.00 – 17.00 น. 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-363-9222 ต่อ 1421 , 1407 แผนกอาชีวอนามัย

สนใจจองแพ็กเกจ

แพ็คเกจที่เกี่ยวข้อง :