ความรู้ทางการแพทย์

ออฟฟิศ ซินโดรม!

ออฟฟิศ ซินโดรม!

ปวดคอ ไหล่ หลัง อันเนื่องจากการทำงานในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะคนที่ทำงานกับคอมพิวเตอร์และไอทีทั้งหลายที่ต้องอยู่แต่หน้าคอมพิวเตอร์ทั้งวันทำให้เกิดความทุกข์ ทรมานในการใช้ชีวิตประจำวัน

คิดถึงงานอาชีวอนามัย... ไว้ใจเครือ วิภาราม

คิดถึงงานอาชีวอนามัย... ไว้ใจเครือ วิภาราม

ปัจจัยกระแสการดูแลสุขภาพกำลังอยู่ในความสนใจของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการตรวจสุขภาพ ซึ่งเป็นการคัดกรองความผิดปกติที่เกิดขึ้นก่อนที่จะป่วยเป็นโรค โดยอาจเป็นโรคทั่วๆไป หรือเป็นโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน

รู้เรื่องส่องกล้องทางเดินอาหาร

รู้เรื่องส่องกล้องทางเดินอาหาร

หากคุณ...พบอาการเสี่ยงใน ระบบทางเดินอาหาร อย่ารอช้า ศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร โรงพยาบาลวิภาราม เราพร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและทีมแพทย์เฉพาะทาง ทุกปัญหาเรื่องระบบทางเดินอาหาร ให้ดูแล

สมาร์ทโฟนกับสายตา

สมาร์ทโฟนกับสายตา

เนื่องจากปัจจุบันเครื่องคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และแท็บแล็ต เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจำวัน จนถือเป็นปัจจัยที่ 6 ของมนุษย์

การบริหารสายตา คลายความอ่อนล้า

การบริหารสายตา คลายความอ่อนล้า

เมื่อสายตามีการใช้งานอยู่เป็นประจำ หรือใช้งานหนักย่อมเกิดอาการอ่อนล้าได้ เช่นเดียวกับอวัยวะส่วนอื่นๆของร่างกาย ดังนั้น การออกกำลังกายให้สายตา นอกจากจะช่วยผ่อนคลายความอ่อนล้าแล้ว ยังช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและสุขภาพดี