ประวัติโรงพยาบาล

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรปราการ (Vibharam Samutprakan Hospital) ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย เป็นอาคารโรงพยาบาล 13 ชั้น  เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2548 ผ่านการได้รับอนุญาตเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ขนาด 101 เตียง มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ในอนาคต เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงพยาบาลรับส่งต่อในระดับทุติยภูมิ โดยปัจจุบันให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ครอบคลุมการให้บริการในการตรวจรักษาผู้ป่วย ส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ มีการให้บริการการรักษาเฉพาะทางที่ครอบคลุมการดูแลการรักษา  ด้านอายุรกรรม เป็นต้น และหากเกินขีดความสามารถในการรักษาของการให้บริการ จะทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลในเครือ เช่น โรงพยาบาลวิภาราม เป็นต้น OPD มีทั้งหมด 4 ห้อง, IPD มี 8 หอผู้ป่วย จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 101 เตียง และไอซียู 8 เตียง
         หลังจากประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ทางโรงพยาบาลวิภาราม ได้เข้ามาร่วมถือหุ้นและพัฒนา แต่ผลการดำเนินงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ในปี พ.ศ. 2563 ได้ผันตัวมาเป็นโรงพยาบาล
โควิดจนถึงปัจจุบัน